Koza domácí - mastectomie

Odstranění mléčné žlázy u malých přežvýkavců není častá operace...v tomto případě jsme ji provedli z důvodu nehojící se abscedující mastitidy, kdy ani měsíc intenzivní léčby nepomohl. Po chirurgickém zákroku se zvíře po 10 dnech mohlo připojit ke stádu.

Lev pustinný - oftalmologické vyšetření

Řešení dlouhodobého výtoku z oka u lva Simby ve spolupráci s oftalmologem MVDr. Beránkem. Problém se nedařilo vyřešit terapeutiky, proto bylo v anestezii provedeno oftalmologické vyšetření a lehký chirurgický zákrok, který Simbův problém vyřešil.

Externí fixace fraktury u kočky

Ošetření tygra ussurijského

Sonografické vyšetření šlach u koní

ZOO Tábor - imobilizace

Emu hnědý - řešení rány

Řešení rány u emu hnědého způsobené psovitou šelmou. I přes masivní ztrátu měkkých tkání a nepříznivou prognózu se podařilo ránu zhojit...

Osteosyntéza u mládětě vlka arktický

Z důvodu špatné osifikace kostí došlo u mláděte vlka arktického k fraktuře pravé pánevní končetiny. Pomocí intramedulárního hřebu a fixační cerkláže jsme kost stabilizovali. Dnes je už z Jacka dospělý vlk a po zranění ani památky.

Jak jsme stěhovali medvědy

Řešení nekrózy kopytní kosti

Kastrace Vildy a Tondy