Snažíme se stále zdokonalovat v naší práci a rozšiřovat obzory. Proto se všichni naši lékaři pravidelně účastní nejrůznějších stáží, seminářů a workshopů...

MVDr. Martin Pán

MVDr. Simona Pekárková

MVDr. Eva Stolařová

MVDr. Jana Donátová

MVDr. Kateřina Wagnerová