Imobilizace zvířat

Vrámci naší praxe také provádíme imobilizaci hospodářských zvířat, zvěře i zvířat exotických. Disponujeme narkotizační technikou, umožňující sedaci zvířat ve vzdálenosti od 1 do 50 metrů.

  • organizace transportů
  • volba nejvhodnější anestezie/sedace
  • vlastní imobilizace zvířete
  • asistence při transportu
  • kontrola životních funkcí
  • probuzezení zvířete z anestezie/sedace

 

Vybavení:

Narkotizační puška A-14

Pneumatická foukačka Delta

 

Foukačka Atomvet

Pulzní oxymetr (kontrola životních funkcí)

střely různých kalibrů